Segelsällskapet Sunnan

Latest update 9/27/2020
General
Segelsällskapet Sunnan Create contactcard (vcf-file) for Segelsällskapet Sunnan
Sofia McGee 
A Rydelius väg 22
224 66 Lund
Mobile: 0733-365492
Email: ordforande@ss-sunnan.se
Homepage: www.ss-sunnan.se
Homepage for Segelsällskapet Sunnan
Contact
McGee, Sofia Create contactcard (vcf-file) for McGee, Sofia

 
Telefon arbete:
Email: ordforande@ss-sunnan.se
Other information
Founded
1948 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Båt, Segling, Motorbåt,
Summary
Segelsällskapet Sunnan bildades 1948 och har sin verksamhet i Ivösjön, Nordöstra Skåne. Klubben har sin brygga i nordvästra delen av Ivösjön som är Skånes största insjö. Segelsällskapet Sunna är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål;
• att lokalt främja båtlivet
• att väcka och underhålla intresset för segling på Ivösjön.
• att verka för god sjösäkerhet och en god miljö.
• att verka för ett gott kamratskap och ett gott sjömanskap.
• att verka för en vidgad kännedom om gällande sjövägsregler samt Ivösjöns vatten och grund.

Detta görs dels genom att sällskapet arrangerar aktiviteter för medlemmar och andra intresserade, dels genom att förvalta sällskapets bryggor, klubbhus och övrig egendom.
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du några frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister,
kontakta medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .