Synskad. Riksför. Kristianstad-Bromölla

Latest update 5/15/2020
General
Synskad. Riksför. Kristianstad-Bromölla Create contactcard (vcf-file) for Synskad. Riksför. Kristianstad-Bromölla
Thorstensson Knut 
N. Bjärlövsvägen 27
291 95 Färlöv
Telefon bostad: 044-73437
Mobile: 070-387 34 37
Email: knut.thorstensson@telia.com
Contact
Thorstensson Knut Create contactcard (vcf-file) for Thorstensson Knut
N. Bjärlövsvägen 27
291 95 Färlöv
Telefon hem: 044-73437
Telefon arbete:
Mobile: 070-387 34 37
Email: knut.thorstensson@telia.com
Other information
Founded
1974 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Funktionshinder, Opinionsbildning, Ideell förening,
Summary
synskadades förening Kristianstad - Bromölla är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning inom Kristianstads och Bromöllas kommuner. föreningen är en del av synskadades riksförbund srf och är som lokalförening anslutet till distriktet srf skåne. föreningen har till uppgift att inom sitt område bevaka synskadades gemensamma intressen att hävda synskadades rätt till delaktighet på alla områden samt att bedriva verksamhet som stimulerar synskadade till aktivitet.
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du några frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister,
kontakta medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .