Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter*
ÅldersgrupperTotaltPojkarFlickor
0-6 år
7-20 år
21 år-uppåt
Adresser
Fakturering (Frivillig registrering)
Kontaktperson 1) (Frivillig registrering)
Underskrift kontaktperson
..................................................................
1) Denna adress (Kontaktperson) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Ordförande (Frivillig registrering)
Kassör (Frivillig registrering)
Sekreterare (Frivillig registrering)
Bidragsansvarig (Frivillig registrering)
Bokare (Frivillig registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du några frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister,
kontakta medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.