Present bookings for

Wä Idrottsförening 10/21/2020 - 11/20/2020
10/21/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108592 18:00 - 19:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109234 20:00 - 21:00 Fotboll 
10/22/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108593 17:30 - 20:00 Fotboll 
10/24/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109279 12:00 - 15:00  
10/25/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109283 09:00 - 11:00  
Väskolan/Skolidrottshall 109282 11:00 - 17:00 Fotboll 
10/26/2020 Booking number Time Activity Type
Talldalskolan/Gymnastiksal 108594 17:30 - 20:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109233 20:00 - 21:00 Fotboll 
10/27/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
10/28/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108592 18:00 - 19:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109234 20:00 - 21:00 Fotboll 
10/29/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108593 17:30 - 20:00 Fotboll 
10/30/2020 Booking number Time Activity Type
Liviushallen/Bollhall 111620 16:45 - 17:45  
10/31/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109279 12:00 - 15:00  
11/1/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109283 09:00 - 11:00  
Väskolan/Skolidrottshall 109282 11:00 - 17:00 Fotboll 
Liviushallen/Bollhall 109292 13:00 - 15:00 Fotboll 
Liviushallen/Bollhall 109238 17:00 - 21:00 Fotboll 
11/2/2020 Booking number Time Activity Type
Talldalskolan/Gymnastiksal 108594 17:30 - 20:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109233 20:00 - 21:00 Fotboll 
11/3/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
11/4/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108592 18:00 - 19:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109234 20:00 - 21:00 Fotboll 
11/5/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108593 17:30 - 20:00 Fotboll 
11/6/2020 Booking number Time Activity Type
Liviushallen/Bollhall 111620 16:45 - 17:45  
11/7/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109279 12:00 - 15:00  
11/8/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109283 09:00 - 11:00  
Väskolan/Skolidrottshall 109282 11:00 - 17:00 Fotboll 
Liviushallen/Bollhall 109292 13:00 - 15:00 Fotboll 
Liviushallen/Bollhall 109238 17:00 - 21:00 Fotboll 
11/9/2020 Booking number Time Activity Type
Talldalskolan/Gymnastiksal 108594 17:30 - 20:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109233 20:00 - 21:00 Fotboll 
11/10/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
11/11/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108592 18:00 - 19:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109234 20:00 - 21:00 Fotboll 
11/12/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108593 17:30 - 20:00 Fotboll 
11/13/2020 Booking number Time Activity Type
Liviushallen/Bollhall 111620 16:45 - 17:45  
11/14/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109279 12:00 - 15:00  
11/15/2020 Booking number Time Activity Type
Väskolan/Skolidrottshall 109283 09:00 - 11:00  
Väskolan/Skolidrottshall 109282 11:00 - 17:00 Fotboll 
Liviushallen/Bollhall 109292 13:00 - 15:00 Fotboll 
Liviushallen/Bollhall 109238 17:00 - 21:00 Fotboll 
11/16/2020 Booking number Time Activity Type
Talldalskolan/Gymnastiksal 108594 17:30 - 20:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109233 20:00 - 21:00 Fotboll 
11/17/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
11/18/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108592 18:00 - 19:00 Fotboll 
Väskolan/Skolidrottshall 109234 20:00 - 21:00 Fotboll 
11/19/2020 Booking number Time Activity Type
Öllsjöskolan/Gymnastiksal 108591 17:30 - 19:00 Fotboll 
Talldalskolan/Gymnastiksal 108593 17:30 - 20:00 Fotboll 
Fast

 - 
 
Order by
  

Har du några frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister,
kontakta medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .