Select association and/or activity
Make several selections by pressing the Ctrl-key and click the mouse


Har du några frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister,
kontakta medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .