Kultur & Fritid, Kristianstads kommun - Webb-Bidrag  
Välkommen till Kultur & Fritids Webb-Bidrag. Här kan föreningar ansöka om de bidrag som finns under Kultur & Fritids verksamhetsområde. Föreningar som har användarnamn och lösenord kan registrera ansökningar direkt på webben och skicka in dem digitalt.

Övriga föreningar kan kontakta medborgarcenter, telefon 044-13 50 00, för att få användarnamn och lösenord. Det går också bra att skriva ut ansökningsblanketter och skicka in dem med posten, klicka i så fall på följande länk.
Kultur & Fritids bidragsbestämmelser
Nedan presenteras bidragsbestämmelserna.Vill ni få fullständiga bidragsbestämmelser inklusive allmänna bestämmelser klicka på följande länk.

Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Bidrag till idrotts- och fritidsföreningBidrag till idrotts- och fritidsförening
Projektbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera större tävlingar. I vissa fall kan bidraget även användas vid en uppstart av ny verksamhet inom föreningen.


VILLKOR
Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening. För att se kraven för bidragsberättigad förening, läs under allmänna bestämmelser här.


Projektansökan med fokus något/några områden av det fritids- och idrottspolitiska programmet prioriteras. Dessa områden är följande:

  • Evenemang
  • Föreningsutveckling
  • Jämlikhet/mångfald
  • Ledarförsörjning


Ansökan ska ha inkommit innan projektet genomförs.


I ansökan ska den tilltänkta projekttiden anges

Mer info
Löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Integrationsbidrag (2017)  
Riktlinjer för integrationsbidrag kan du läsa här15 mars, 1 maj och 15 september Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till kulturföreningarBidrag till kulturföreningar
Arrangörsstöd (2017)Ansökan senastAnsökan
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda som arrangerar enstaka eller serier av offentliga kulturevenemang.


VILLKOR
Bidraget kan sökas av förening, grupp eller enskild


Arrangemanget skall vara offentligt


För enstaka arrangemang skall redovisning lämnas efter genomförandet till kultur & fritid, senast två månader efter slutdatum.


För föreningar gäller kommande verksamhetsberättelse och bokslut som uppföljning och lämnas till kultur & fritid efter genomfört årsmöte.


ANSÖKAN
Ansökan kan göras löpande under året på särskild blankett med uppgift om tid och spelplats, beräknade kostnader och intäkter.


UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Projektbidrag (2017)  
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete och som kommer det offentliga kulturlivet till godo.


VILLKOR
Ett projekt har ett syfte, en plan, en metod. Projektet skall vara tidsbegränsat.


Redovisning av projektet lämnas efter genomförandet till kultur & fritid, senast två månader efter slutdatum.


ANSÖKAN
Projektbidrag kan sökas löpande under året. Ansökan skall göras på särskild blankett, med tidsplan, beräknade kostnader och intäkter, i god tid före projektets start.


UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till idrotts- och fritidsföreningBidrag till idrotts- och fritidsförening
Investeringsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde.


VILLKOR
Bidraget kan sökas av förening som har eller kan komma att få någon/något av följande bidrag från kultur & fritid:

  • Aktivitetsstöd
  • Driftbidrag
  • Hyresbidrag


Bidraget är avsett för nybyggnad, ombyggnad, större reparationer och inköp av större inventarier och maskiner på föreningens anläggning/lokal.


Investeringsbidraget söks alltid innan investeringen påbörjas. Kan föreningen inte invänta kultur- och fritidsnämndens beslut finns möjlighet att starta investeringen tidigare. Dock ska kultur & fritid få kännedom om detta och ges möjlighet att träffa föreningen innan starten. Inga garantier för att få investeringsbidrag ges i detta läge.


Bidraget betalas ut efterhand som kopior på fakturor, som tillhör investeringen, kommer in till kultur & fritid. Detta så länge inget annat avtalats.


Bidraget be

Mer info
30 september Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till idrotts- och fritidsföreningBidrag till idrotts- och fritidsförening
Energieffektiviseringsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera energieffektiviseringar på sin anläggning.


VILLKOR
Bidraget kan sökas av förening som har eller kan komma att få någon/något av följande bidrag från kultur & fritid:

  • Driftbidrag
  • Hyresbidrag


Bidraget är avsett för investeringar som syftar till att minska energiförbrukningen på föreningens anläggning/lokal.


Energieffektiviseringsbidraget söks alltid innan investeringen påbörjas. Kan föreningen inte invänta kultur- och fritidsnämndens beslut finns möjlighet att starta investeringen tidigare. Dock ska kultur & fritid få kännedom om detta och ges möjlighet att träffa föreningen innan starten. Inga garantier för att få energieffektiviseringsbidrag ges i detta läge.


Bidraget betalas ut efterhand som kopior på fakturor, som tillhör investeringen, kommer in till kultur & fritid. Detta så länge inget annat avtalats.


Bidraget betalas alltid ut till föreningen, alltså

Mer info
30 september  Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Har du några frågor eller synpunkter på vårt Webb- Bidrag,
kontakta medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.