Information
Välkommen till Kultur & Fritids Webb-Bidrag. Här kan föreningar ansöka om de bidrag som finns under Kultur & Fritids verksamhetsområde. Föreningar som har användarnamn och lösenord kan registrera ansökningar direkt på webben och skicka in dem digitalt.

Övriga föreningar kan kontakta medborgarcenter, telefon 044-13 50 00, för att få användarnamn och lösenord. Det går också bra att skriva ut ansökningsblanketter och skicka in dem med posten. Länk till blanketterna finns under respektive bidrag på följande länk.
(Dölj info)
Bidrag till idrotts- och fritidsförening
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag (2018) 
Löpande under året
Investeringsbidrag (2018) 
30 september
Bidrag till idrotts- och fritidsförening
 
Ansökan senast
Ansökan
Energieffektiviseringsbidrag (2018) 
30 september
Bidrag till kulturföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2018)
31 oktober
Arrangörsstöd (2018) 
Löpande
Projektbidrag (2018) 
Löpande