Kultur & Fritid, Kristianstads kommun - Webb-Bidrag  
Välkommen till Kultur & Fritids Webb-Bidrag. Här kan föreningar ansöka om de bidrag som finns under Kultur & Fritids verksamhetsområde. Föreningar som har användarnamn och lösenord kan registrera ansökningar direkt på webben och skicka in dem digitalt.

Övriga föreningar kan kontakta medborgarcenter, telefon 044-13 50 00, för att få användarnamn och lösenord. Det går också bra att skriva ut ansökningsblanketter och skicka in dem med posten. Länk till blanketterna finns under respektive bidrag på följande länk.

Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Bidrag till kulturföreningarBidrag till kulturföreningar
Arrangörsstöd (2017)Ansökan senastAnsökan
Riktlinjer för arrangörsstöd kan du läsa härLöpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Projektbidrag (2017)  
Riktlinjer för projektbidrag kan du läsa härLöpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till idrotts- och fritidsföreningBidrag till idrotts- och fritidsförening
Projektbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera större tävlingar. I vissa fall kan bidraget även användas vid en uppstart av ny verksamhet inom föreningen.


VILLKOR
Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening. För att se kraven för bidragsberättigad förening, läs under allmänna bestämmelser här.


Projektansökan med fokus något/några områden av det fritids- och idrottspolitiska programmet prioriteras. Dessa områden är följande:

  • Evenemang
  • Föreningsutveckling
  • Jämlikhet/mångfald
  • Ledarförsörjning


Ansökan ska ha inkommit innan projektet genomförs.


I ansökan ska den tilltänkta projekttiden anges

Mer info
Löpande under året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Hyresbidrag 2017 (2018)  
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.


VILLKOR
Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening. För att se kraven för bidragsberättigad förening, läs under allmänna bestämmelser här.


Föreningen ska ha minst 10 betalande medlemmar i åldern 7-20 år.


För att vara berättigad till hyresbidrag ska föreningen under föregående kalenderår ha fått aktivitetsstöd för minst 200 redovisade deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet.


Regelbunden verksamhet ska vara knuten till lokalen/anläggningen/kansliet.


Lokal/anläggning som används som förråd/förvaring kan föreningen inte söka hyresbidrag för.


Lokal/anläggningen ska finnas belägen inom Kristianstads kommun.


Till samma anläggning kan inte utgå både drift- och hyresb

Mer info
15 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Driftbidrag 2017 (2018)  
ÄNDAMÅL
Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av föreningarnas anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott och/eller friluftsliv.


VILLKOR
Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening. För att se kraven för bidragsberättigad förening, läs under allmänna bestämmelser här.


Föreningen ska ha haft regelbunden verksamhet med minst 15 sammankomster under föregående verksamhetsår.


Föreningens verksamhet ska ha idrott och/eller friluftslivet i fokus.


Anläggningen ska finnas belägen inom Kristianstads kommun.


Till samma anläggning kan inte utgå både drift- och hyresbidrag.


Kultur & fritid avgör om det är fråga om en anläggning/lokal som ska ge driftbidrag eller hyresbidrag.


Förening kan inte få driftbidrag för hyror i kommunalt subventionerade lokaler, såso

Mer info
15 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till kulturföreningarBidrag till kulturföreningar
Verksamhetsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
 31 oktober Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Har du några frågor eller synpunkter på vårt Webb- Bidrag,
kontakta medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.